Arbetsförmedlingen sänker prognosen för arbetslöshet ?>

Arbetsförmedlingen sänker prognosen för arbetslöshet

Kvinna med låda som blivit uppsagd

I samband med rådande kris har det varit många som förlorat sina jobb – både i Sverige och i världen i stort. Enligt tidigare siffror från Arbetsförmedlingen spåddes arbetslösheten i krisens fotspår landa på hela 9,4 procent. Denna siffra har nu justerats och väntas nu istället landa på 9,3 procent. Även om minskningen är liten är det ändå ett steg i rätt riktning. Annika Sundén, analyschef för Arbetsförmedlingen, säger att inflödet av nya arbetslösa i juli inte blev så högt som myndigheten hade befarat.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var det i juli drygt 26 800 personer som fick en anställning. Det är nästan 6 000 fler än i juli förra året. En förklaring till detta är att det finns många personer som nyligen blivit arbetslösa och som är beredda att börja jobba omgående. Samtidigt finns det vissa branscher som är desperata efter arbetstagare – till exempel vårdbranschen.

Långtidsarbetslösheten – när arbetslösheten pågår mer än 12 månader – ökar dock kraftigt. I juli var det 165 000 personer i Sverige som varit arbetslösa i mer än ett år. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma månad föregående år.

Tillfälliga ändringar i a-kassan

På grund av den kraftigt stigande arbetslösheten i landet har nya tillfälliga regler för a-kassan införts. Bland annat blir det lättare att få ersättning, samtidigt som nivån på utbetalningarna höjs. Vanligen behöver man vara medlem i en a-kassa i minst 12 månader för att få rätt till ersättning i samband med arbetslöshet. Detta har dock ändrats så att en månad som medlem nu räknas som fyra. Det innebär att man nu endast behöver vara medlem i tre månader för att vara berättigad ersättning.

Även storleken på ersättningarna har höjts. Både grundersättningen såväl som taket har fått en höjning, så att man numera har möjlighet att få en högre ersättning än tidigare. Det finns också villkor som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till a-kassa.

Tidigare har dessa inneburit att den arbetssökande ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader – eller totalt 480 timmar i sex sammanhängande månader, med minst 50 timmar per månad. Dessa krav har nu sänkts. Nu behöver man endast ha jobbat 60 timmar i månaden under sex månader, alternativt 420 timmar under sex sammanhängande månader med minst 40 timmar per månad. Syftet är att fler arbetslösa ska kunna bli berättigade ersättning och få den hjälp som behövs.

Reglerna gäller i första hand till och med den 3 januari 2021.