FI vill se utredning om nationellt kreditregister ?>

FI vill se utredning om nationellt kreditregister

Man får pengar genom datorn

Svenskar har  de senaste åren tagit allt fler och större konsumtionslån. Detta beror till viss del på att många handlare idag erbjuder kunderna att få först och betala sedan. När det är dags att betala kan kunden i regel välja om denne vill betala hela beloppet direkt eller om hen istället vill lägga upp det som delbetalning. Många kunder väljer då att delbetala beloppet.

Det är också vanligt att konsumenter tar lån via långivare vars kreditupplysningar inte görs via UC. På så vis kommer inte en ansökan påverka konsumentens kreditbetyg – samtidigt som lånet inte rapporteras in till UC eftersom det inte är lagstadgat att göra. Detta har lett till att många konsumenter idag är mer skuldsatta än vad deras ekonomi egentligen kan hantera och för att motverka detta vill Finansinspektionen att regeringen utreder möjligheten till ett gemensamt nationellt kreditregister.

Ett sådant register finns redan på plats i flera andra länder och syftet är att information om alla kreditprövningar och lån ska samlas på ett och samma ställe, så att ingen långivare beviljar lån på felaktiga grunder. Till exempel är det idag många konsumenter som överbelånar sig, eftersom de väljer att ta lån som inte noteras i en kreditupplysning hos UC. Därmed kan de ta fler lån än vad de annars hade blivit beviljade utifrån sin ekonomiska status, om alla lån funnits redovisade på ett ställe.

Förslaget välkomnas av Lendo

Några som är positiva till Finansinspektionens förslag om ett nationellt kreditprövningsregister är låneförmedlaren Lendo, något de uttrycker i en debattartikel hos Realtid.se. Detta eftersom det också är i deras intresse att inga konsumenter överskuldsätter sig, så att de i värsta fall till slut inte har råd att betala tillbaka sina skulder och hamnar i trångmål.

Lendo har därför två förslag på åtgärder. Dels vill de ha ett nationellt kreditprövningsregister. Där vill de att det ska vara lagstadgat att alla långivare innan ett lån beviljas eller avslås måste inhämta information om konsumentens ekonomiska situation. Alla långivare ska också dela med sig av kundens eventuella lån och kreditprövningar till samma register.

Det andra förslaget är att även låneförmedlare ska få göra fullständiga riskbedömningar på samma nivå som långivarna. Det för att ge ökad säkerhet för konsumenten, samtidigt som det motverkar att oseriösa aktörer etablerar sig på lånemarknaden.