Riksbanken lämnar räntan orörd ?>

Riksbanken lämnar räntan orörd

Den 26 november var det dags för Riksbanken att ännu en gång lämna sitt räntebesked, och precis som förväntat lämnade de räntan orörd. Det innebär att reporäntan fortfarande ligger kvar på 0 procent. Nästa räntebesked kommer den 10 februari 2021.

Händer som håller i en hög mynt

Vad är reporänta?

Reporäntan kallas i folkmun ofta för styrränta. Det görs den av den enkla anledning att det är denna ränta som styr vår penningpolitiska marknad. Det är Riksbanken som avgör på vilken nivå reporäntan ska ligga. Genom åren har de både höjt, såväl som sänkt denna utifrån vad som gynnar det svenska samhällets ekonomi.

Reporäntan är i grunden den ränta som en marknadsbank får när den lånar från, eller placerar i, Riksbanken. Den ligger också till grund för vilka marknadsräntor de olika bankerna sätter. En låg reporänta innebär i regel låga räntesatser, medan en högre reporänta innebär högre marknadsräntor.

Inlåningsräntan ligger alltid på 0,1 procentenheter under reporäntan, medan utlåningsräntan istället ligger på 0,75 procentenheter över reporäntan.

Vad används reporäntan till?

Anledningen till att Riksbanken går in och justerar reporäntan är för att de vill hålla inflationen på en lagom nivå – och målet för Riksbanken är att den svenska inflationen ska ha en årlig ökning på 2 procent.

När Riksbanken höjer reporäntan sjunker inflationen. Detta beror på att högre räntor innebär högre kostnader för gemene man – något som i sin tur leder till ett minskat köpbeteende. Ekonomin saktar helt enkelt in. Följaktligen ger då också en lägre ränta en högre inflation, eftersom det leder till mer pengar i plånboken. Det är något som får oss att konsumera mer, och ekonomin drar på så sätt igång igen.

Reporäntan påverkar också hur viljan ser ut hos utländska aktörer att investera i den svenska kronan – då det generellt sett är mer attraktivt för de som investerar att placera sina finanser i de valutor som har en hög reporänta.

Vad innebär det att reporäntan lämnats orörd?

Eftersom det tar mellan 12-24 månader för den satta reporäntan att påverka ekonomin är det inte dagens ekonomiska läge som ligger till grund för hur reporäntan sätts. Istället är det hur Riksbanken uppskattar att landets ekonomi kommer se ut framöver som avgör vilken ränta som sätts. I nuläget ser prognosen inte ut att gynnas av varken sänkt eller höjd reporänta.