Kryptovaluta

Kryptovaluta

Om du har köpt, handlat eller sålt med kryptovalutor är det nödvändigt att rapportera det till Skatteverket när du vill ha din skatta på kryptovaluta. Om du har tjänat en inkomst måste du beskattas för inkomsten, och om du har förlorat pengar är det möjligt att dra av en del av förlusten. Den kallas också för en kryptovaluta virtuell valuta, digital valuta.

Vi använder ofta bitcoin som exempel på vår webbplats, men samma principer gäller för andra kryptovalutor.

Informationen på den här sidan är utformad för privatpersoner. Om du någonsin har handlat med kryptovalutor inom ditt företag eller har affärer med valutainstitut finns mer information längre ner på sidan.

När behöver jag deklarera Bitcoin och andra kryptovalutor?

För en privatperson Du måste deklarera dina kryptovalutor en sådan situation uppstår, till exempel om du äger:handlade med kryptovaluta

  • Bytt ut en kryptovaluta mot en eller flera olika typer av kryptovalutor.
  • Byte av en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, till exempel USD.
  • Betalningen i kryptovalutan görs för att köpa något av värde (t.ex. köp av ett par skor) eller för en tjänst (t.ex. en taxiresa).
  • Kryptovalutan lånas ut
  • Kryptovalutan har använts som en casinoinsats.

Denna information rapporteras till IRS på schema K4 under avsnitt D som du lämnar in tillsammans med din skattedeklaration.

Vilken är den bästa tidpunkten att inte deklarera?

Om du har förlorat kontrollen över din kryptovaluta, men det betyder inte nödvändigtvis att du har rätt till ett kostnadsavdrag. Ett exempel på ett scenario kan vara att du har förlorat dina privata nycklar till en virtuell plånbok och därför inte längre har tillgång till kryptovalutan.

Ett annat exempel är att du nekades tillgång till din kryptovaluta under en attack av hackare på en börs. Om du har förlorat dina privata nycklar eller tillgången till din kryptovaluta i efterdyningarna av en hackerattack mot handelsplattformen och du har förlorat tillgången till dina kryptovalutor har du inte rätt att begära förlustavdrag.

Du behöver inte heller deklarera kryptovaluta om det sker en ökning eller minskning av värdet på de mynt du äger, utom om du har avyttrat (sålt) mynten.

Kostnadsbeloppet med hjälp av metoden för genomsnittligt anskaffningsvärde

Om du har köpt eller tagit emot kryptovaluta vid många olika tillfällen måste du fastställa en genomsnittlig kostnad genom att använda metoden för genomsnittlig kostnad. Det är inte nödvändigt att beräkna ett genomsnitt med hjälp av genomsnittsmetoden när du har köpt din kryptovaluta vid ett tillfälle och senare handlat med dem alla vid ett tillfälle.

Schablonmetoden, som använder 20 procent av värdet som pris, är inte ett bra alternativ vid redovisning av kryptovalutor.

Alla försäljningar, köp och byten av kryptovalutor av samma slag ska beaktas när man beräknar kostnaden. Det innebär att du måste lägga till alla transaktioner som du har gjort med hjälp av den centraliserade eller decentraliserade växlaren, samt transaktioner som du gjort direkt via din plånbok för att beräkna beloppet för kostnadsgenomsnittet. Det spelar ingen roll om du har använt flera växlare med olika plånböcker. Om det är den exakta valutan du beräknar kostnaden för varje transaktion ska de användas som grund för att beräkna.

Hur beräknar du en genomsnittlig kostnad?

Genomsnittsmetoden innebär att du lägger ihop alla inköpskostnader för de kryptovalutor du har köpt. Summan är kryptovalutornas pris. Sedan , dela den totala kostnaden med den totala mängden mynt som köptes för att fastställa en genomsnittlig kostnad för varje specifik kryptovaluta.

Beräkningen utförs på ett separat sätt för olika kryptovalutor som är av samma slag. Detta innebär att du beräknar kostnaden för omkostnader för Bitcoin, Ethereum och Ripple oberoende av varandra, till exempel.

Om du byter eller byter en kryptovaluta till en annan.

Att byta en kryptovaluta till en annan innebär att du samtidigt säljer och köper transaktion. Priset till vilket du säljer den utbytta kryptovalutan bestäms av värdet på marknaden för den kryptovaluta du förvärvade under utbytet, och omvandlas sedan till svenska kronor. Det exakta beloppet är sedan priset på den nya kryptovalutan som du har fått. Se exemplet nedan ”byte mellan olika kryptovalutor”.

Kommentarer är stängda.